Itsme It's My Experience...for you to use


YOU’RE THE BOSS is een leiderschapprogramma voor alle lagen van de organisatie gebaseerd op “best practices” en ervaring, leidend tot succesvol en effectief leiding geven.

Programma-inhoud
Een leiderschapprogramma gebaseerd op de vier variabelen:
de organisatie;
de leidinggevende;
de ondergeschikte; en
de taak en/of doelstelling.

In de eerste plaats wordt de organisatie en de rol die deze speelt voor de leidinggevende besproken. Interactief wordt aandacht besteed aan de invloed hiervan op de wijze van leidinggeven. Hoe ziet “de goede organisatie” er uit? Voorts uitgebreid aandacht voor de leidinggevende zelf. Waar staat deze functionaris en welke rollen dienen vervuld te worden? Wat is de juiste balans tussen de verschillende rollen in de diverse situaties? Wat is succesvol en effectief leiderschap en hoe betrek je ondergeschikten bij de uitvoering en invulling van taken en doelen? Betrokkenheid is de sleutel tot succes. Uitvoerig wordt gewerkt aan de combinatie van “kunnen en willen”, als het gaat om de ondergeschikte. Elke combinatie van deze twee factoren vereist een ander aanpak van de leidinggevende om het gewenste resultaat te bereiken. “Wat te doen als leidinggevende?” wordt behandeld als uiteindelijk doel van het programma. Het gaat om het bereiken van drie doelen, namelijk die van:
de organisatie;
de leidinggevende; en
de ondergeschikte.

Het samen komen tot een optimale invulling van de functies van leidinggevende en ondergeschikte, die uiteindelijk moet leiden tot een samenwerking van “faciliteerder en presteerder”.
Tenslotte is er ook aandacht voor het interactief bespreken van alle mogelijke obstakels die de deelnemers zien en/of verwachten, welke wellicht leiden tot niet kunnen of niet willen.
Modules dag 1 en 2
- De Organisatie
- Ik
- De Leidinggevende: De Acht Rollen
- De Leidinggevende: Prestatiemanagement
- De Leidinggevende: Succesvol en Effectief Leiderschap
- De Leidinggevende: Empowerment
- De ondergeschikte: Kunnen en Willen
- Wat te doen?, als Leidinggevende
- Samen: Eén op één
- Samen: Partnerschap
- Enkele Essentiële Vaardigheden
- Rollenspel

Modules dagdeel 5 (na 2 maanden)
- Ervaringen Delen
- Wat ging goed en wat niet?
- Wat is de juiste aanpak?


Het resultaat
Er is ruim voldoende mogelijkheid tot eigen inbreng van de deelnemers en ook rollenspellen plus oefeningen behoren tot het programma, waardoor van elkaars ervaringen wordt geleerd. Door de interactieve aanpak krijgt de deelnemer stap voor stap inzicht in de eigen leidinggevende kwaliteiten en worden deze ontwikkeld. Aan het einde van het programma zijn de deelnemers in staat succesvol en effectief leiding te geven, terwijl men te allen tijde de volledige controle behoudt en niet onaangenaam verrast wordt.

De opleiding YOU’RE THE BOSS wordt verzorgd door Gert Kogenhop.
Gert Kogenhop (1958) heeft een achtergrond in Finance, HR, Operations, Logistiek en ICT. Na verschillende functies in het bedrijfsleven ging hij voor de uitdaging van het bouwen van de Benelux organisatie van Dell Inc. in 1991, onderdeel uitmakend van het initiële Managementteam. Zijn verantwoordelijkheden omvatten Finance, HR, fiscale en juridische zaken. Na enkele jaren werd de logistieke functie aan zijn verantwoordelijkheden toegevoegd. Tijdens zijn jaren als Senior Manager binnen de DELL organisatie in Europa, diende hij enkele jaren als Regional Finance Director Northern Europe en was werkzaam in het Verenigd Koninkrijk. In 1999 startte hij zijn eigen coaching-, training- en adviesorganisatie en tracht zijn ervaringen met iedereen te delen die het wil gebruiken. Enkele kwaliteiten die hem omschrijven zijn: open, direct, gedreven, leidend, initiërend, sturend, probleemoplossend, ervaren, analytisch en resultaatgericht.

(C) 2024 - gert_kogenhop(a)itsme.nl - Tel: 0229 264 797 - Fax: 0229 264 781 - Mobiel: 06 5310 1821
Kobehenpar BV - Postbus 410 - 1620 AK Hoorn - Kvk 37111011